Visie echtscheidingen

De Bleekweide ontwikkelde een eigen visie om bij kinderen en jongeren (k&j) die een echtscheiding meemaken of doormaakten het welbevinden en de levenstevredenheid te bevorderen. Belangrijk is dat de gescheiden ouders, alhoewel ex-partners, het ouderschap gezamenlijk blijven opnemen.

 

Wat beogen wij voor het kind/de jongere tijdens/na de scheiding om het welbevinden en de levenstevredenheid te bevorderen?

Onze basisprincipes zijn:

 

1 De k&j krijgen de tijd en ruimte die ze nodig hebben om het verlies te verwerken en het vernieuwde te integreren.

 

2 Elkaar erkennen als ouder:

-Ik breek de andere ouder niet af, zeg geen lelijke dingen over de andere ouder in het bijzijn van het kind.

-Ik geef ons kind de toestemming om een betekenisvolle band op te bouwen met de andere ouder.

-In elk nest maak ik ruimte voor de aanwezigheid van de andere.

 

3 Het kind mag nooit de inzet zijn in een strijd tussen ex-partners:

-Vanuit strijd ontstaat een loyaliteitsconflict bij het kind. Het kind voelt zich dan verscheurd tussen zijn beide ouders.

-Het kind mag in die strijd nooit de boodschapper worden tussen beide ouders. Over belangrijke kind-gerelateerde thema’s gaan de ouders in rechtstreekse communicatie.

 

4 Durven nadenken over een verblijfsregeling op maat van het kind:

-De verblijfsregeling is geen weerspiegeling van de graad van graag zien van de ene of de andere ouder.

-De ex-partners overleggen samen een regeling op maat van het kind. De leeftijd, stressgevoeligheid, draagkracht, sociale omgeving van de k&j zijn daarbij belangrijk.

 

 

Wat betekent een begeleiding/therapie in de Bleekweide?

De therapeuten van De Bleekweide streven naar een vertrekpunt waarbij beide ouders op de hoogte zijn van de begeleiding en actief willen meewerken om het welbevinden bij het kind terug in evenwicht te brengen.

 

De therapeut kan in bijzondere omstandigheden ook ingaan op de vraag van één ouder zonder toestemming van de andere ouder. Bij een aanmelding vanuit één nest (papa of mama), kan de begeleiding van het kind/jongere worden opgestart. Gezamenlijk ouderlijk gezag betekent dat elke ouder het volste recht heeft beslissingen te nemen die het kind ten goede komen. Gaat de andere ouder niet akkoord dan kan hij/zij naar de rechtbank stappen. De rechter zal oordelen in het belang van het kind. De andere ouder wordt steeds op de hoogte gebracht bij de opstart van de begeleiding. Dat kan met een gesprek of via een formele mededeling.

 

Een verslag voor de rechtbank mag niet het opzet zijn van de therapie.

 

We vertrekken in een begeleiding steeds vanuit de k&j.

Wat zijn hun vragen, hun bezorgdheden, hun gevoelens, hùn strubbelingen.

Ons doel is niet om informatie te vergaren. Wij willen, los van interpretatie en beïnvloeding, luisteren naar de beleving van de k&j om zo tot de essentie te komen.

Een kind heeft recht op medezeggenschap (geen beslissingsrecht).

De essentie wordt getaald naar de ouders en in samenspraak wordt gewerkt aan herstel.

 

Alle psychologen, psychotherapeuten en verliescounselors binnen De Bleekweide hebben een grote expertise omtrent dit thema.