Individueel

Bij De Bleekweide gaat de begeleider in oprechte (harts)verbinding met de cliënt. Vanuit actief luisteren, vanuit know how én expertise wordt iets actief in beweging gezet. De cliënt leert aan om vanuit eigen kracht te helen en te herstellen. Bij de Bleekweide gelooft men erin dat die kracht in elke mens, elk kind, elke jongere en volwassene huist.

Mensen komen vaak in een gewoontegedrag terecht, dat bepaald is door ‘de grond’, het basisnest. Maar, in het leven staat elk individu steeds weer voor nieuwe uitdagingen, voor moeilijke momenten én krijgt hij te maken met verlieservaringen. Het gewoontegedrag helpt dan zelden. Toch kan men vanuit eigen kracht - en op bepaalde piekmomenten mét begeleiding - leren zichzelf te worden. Volwassenen, kinderen en jongeren hebben vaardigheden en talenten die ze daartoe kunnen aanspreken.

De individuele therapie bij de Bleekweide is een heel actief gebeuren. Er wordt niet vertrokken vanuit de alwetende positie, maar vanuit ‘echte connectie’. Leren kracht ontwikkelen, helen en weerbaarheid opbouwen, vertrekt vanuit die verbindende relatie cliënt-begeleider.