Bleekweide, een geschiedenis

In de Begijnhoven was ‘De Bleekweide’ vroeger het centrale grasperk waarop pas gewassen linnen lag te drogen in de zon. Onder fel zonlicht wordt linnen namelijk bleker, lichter van tint en frisser.

‘Vzw De Bleekweide’ kijkt uit op het grasperk waar de Begijnen van Sint-Amandsberg hun lakens decennia lang ‘te bleken legden’.

 

 

We hebben respect voor deze historische grond.

We zijn dankbaar, omdat de laatste hoofdbegijn, grootjuffrouw Josepha Goethals, van het Groot Begijnhof Sint-Elisabeth het Convent Philippus Neri toewees aan Lut Celie op het moment dat haar project nog in z’n kinderschoenen stond.

Daarom – vanuit respect én dankbaarheid- onze uitdrukkelijke keuze om ons therapie-, opleiding- en expertisecentrum ‘De Bleekweide’ te noemen.

 

De metafoor is mooi meegenomen:

iets ‘te bleken’ leggen in de hoop dat het frisser, reiner en ‘lichter’ wordt.

De setting ‘De Bleekweide’ matcht met onze visie op therapie.