Jasmijn Bulckaen-Brys

“Kinderen en jongeren waren al langer mijn gedroomde doelgroep. Als vrijwilliger en later als professioneel begeleider, ontdekte ik mijn sterkte om kinderen positief en authentiek te benaderen. Ik vertrek vanuit de talenten en mogelijkheden van kinderen, alleen dan kunnen ze stap voor stap tot groei komen. Opgroeien in vertrouwen én opvoeden vanuit vertrouwen zijn belangrijk. Dat laatste hangt sterk samen met een open en reflectieve houding op eigen handelen.

Ik ben leergierig, en heb die honger om te mogen, kunnen en blijven groeien. In 2006 studeerde ik af als bachelor orthopedagogie. Omdat ik ervaring zocht in ontwikkelings- en ondersteuningsnoden bij het jonge kind en omdat het onderwijs me aantrok, koos ik voor kleuteronderwijs. Deze studie rondde ik met succes af in 2011. Nadien behaalde ik mijn master in de pedagogische wetenschappen - afstudeerrichting orthopedagogiek aan de Universiteit Gent (2014). Tijdens die laatste opleiding werd De Bleekweide mijn stageplek. Ik verloor mijn hart aan de visie en werkwijze van het praktijk- en expertisecentrum. Om de visie en werkwijze nog meer te verinnerlijken startte ik de tweejarige opleiding tot integratief verliescounselor voor kinderen en jongeren. Ik rondde deze af in oktober 2017. Door de combinatie - opleidingen volgen, jaren praktijkervaring opdoen binnen de Bleekweide - kan ik inspelen op de noden van kinderen en jongeren, hun gezin en de context.”