Fabienne De Groote

“Luisteren en mensen begeleiden op hun weg is mijn passie. De combinatie tussen psychotherapie en lichaamswerk maakt het voor mij extra boeiend. Geest en lichaam zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Ik ben counselor, integratief psychotherapeut en relaxatietherapeut. Binnen de Bleekweide werk ik vooral rond verwerkingsprocessen met betrekking tot de dood, zelfdoding en euthanasie en dit zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen. Tijdens de begeleidingen is mijn hond Roy vaak aanwezig. Hij kan rust of troost bieden, of een praatmaatje zijn.”