Workshops op maat

Het team van De Bleekweide verzorgt vormingen op maat over volgende thema’s:

 

 

Kinderen en jongeren:

 

Verlies, rouw en emotionele pijn

Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren.

Emotie en sociaal gedrag

Scheiding en bemiddeling

Anders kijken en luisteren: emotionele pijn en het effect op het gedrag na scheiding

Opvoedingsondersteuning:

Positief opvoeden

Anders kijken en luisteren: tussen koesteren en kaderen

Warme nesten in een dynamische wereld

Zelfdoding: rouw na zelfdoding

Pesten

Ontwikkelen van identiteit

De dood

De 3 B’s: een verbale methode om in verbinding te gaan met elkaar

Zelfvertrouwen en draagkracht ontwikkelen

traumaherstel

 

 

Volwassenen:

 

Rouw na zelfdoding

Verlies en rouw in het gezin

Zelfzorg: zorg voor jezelf als zorgdrager

groeitrajecten met teams

Burn-out, hoe voorkomen?

verbindend communiceren

in mijn kracht gaan staan

positieve assertiviteit en emotionele communicatie

 

De aanvragers:

Leerkrachten, hulpverleners, CLB-medewerkers, zorgleerkrachten, medewerkers in ondersteunende netwerken, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang (hoge)scholen, GGZ, slachtofferhulp, politie, internaten, CKG, OOOC en OBC’s, bedrijven.