Verlies- en rouwcounselor voor kinderen

 

 

 

Tweejarige opleiding

‘Verlies- en rouwcounselor voor kinderen en jongeren’.

 

Postgraduaat Verlies- en Rouwcounselor (60 studiepunten)

 

Deze opleiding biedt een integratie van theoretische stromingen (ontwikkelingspsychologisch, systeem- en contextuele benadering, hechtingstheorie, trauma en PTSS) en rouw- en procesmodellen om tegemoet te komen aan de talrijke hulpvragen van ouders, hulpverleners en leerkrachten.

De counselors worden ervaringsgerichte methodieken en oefeningen bijgebracht, om kinderen en jongeren te leren omgaan met vormen van (vaak geblokkeerd) verlies, een rouwsituatie, een trauma, emotionele pijn. De counselors leren stil te staan bij zichzelf en te reflecteren over eigen handelen. Ze nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen groeiproces. De counselors engageren zich actief in het leerproces.

De visie van de opleiding “Verlies- en rouwcounselor” ligt in het ‘anders’ durven kijken naar verlies- en rouwsignalen van kinderen en jongeren. Weg van het diagnostiseren, labelen, en stigmatiseren. Jarenlang empirisch werk met kinderen en jongeren leerde ons dat onverwerkte emotioneel belastende situaties – pesten, (vecht)scheiding, zelfdoding, verlies door de dood - zich kunnen tonen in moeilijk tot extreem gedrag en handelingen: woedeaanvallen, over-beweeglijkheid, muren opzetten, lichamelijke klachten etc.

 

Ism Hogeschool Vives

Het volledige opleidingstraject wordt aangeboden vanuit De Bleekweide in samenwerking met Vives. De studenten worden lid van Vives Hogeschool, genieten van opleidingscheques, KMO portefeuille, educatief verlof. Studenten behalen het getuigschrift: Verlies- en rouwcounselor voor kinderen en jongeren. Postgraduaat Verlies- en Rouwcounselor.

 

Opleidingspakket bestaat uit: 10 opleidingsdagen, 3 weekends, stage, een proefschrift, intervisie- en supervisiegesprekken, literatuurstudie, reflectietaken en voorbereiding, casuïstiek

Voor wie

 

Professionele en academische bachelors en/of masters in het brede domein van de gezondheidszorg.

 

Basismodule ‘Verlies en emotionele pijn van

kinderen en jongeren’

De voorwaarde tot het volgen van de opleiding Verlies- en rouwcounselor.

 

Voorjaar 2018 12 & 19/04, 17/05/2018, van 09h30 tot 16h30

Najaar 2018 25/10, 15/11 en 22/11/2018

Voorjaar 2019 09 & 23 mei & 06 juni 2019

1ste jaar Integratief Verliescounselor opleiding

 

Data 1ste jaar 2018

 

Startweekend 16 en 17/02/2018

Trainingsdagen :23/02, 23/03, 20/04, 18/05, 22/06/2018

Oefenweekend 08 & 09/06/2018

Trainingsdagen 22/06, 07/09, 28/09, 05/10, 26/10, 23/11/2018

Slotweekend: 14 & 15/12/2018

 

1e jaar Integratief Verliescounselor

 

September 2019 – juni 2020

 

-startWE: 20 & 21 september 2019

-dag 1: vrij 18 oktober 2019

-dag 2: vrij 25 oktober 2019

-dag 3: vrij 15 november 2019

-dag 4:vrij 22 november 2019

-dag 5: vrij 13 december 2019

-dag 6:vrij 22 december 2019

-oefen WE: 17 & 18 januari 2020

-dag 7:vrij 14 februari 2020

-dag 8vrij 13 maart 2020

-dag 9:vrij 17 april 2020

-dag 10vrij 15 mei 2020

-slot WE12 & 13 juni 2020

 

 

 

2de jaar Integratief Verliescounselor

 

September 2018 - juni 2019

 

-startWE: 15 & 16 september 2018

-dag 1: ma 24 september 2018

-dag 2: ma 01 oktober 2018

-dag 3: ma 22 oktober 2018

-dag 4:ma 12 november 2018

-dag 5: ma 19 november 2018

-dag 6ma 10 december 2018

-oefen WE: 25 en 26 januari 2019

-dag 711 februari 2019

-dag 811 maart 2019

-dag 929 april 2019

-dag 1006 mei 2019

-slot WE21 en 22 juni 2019

 

Begeleiders

 

Lut Celie:

Coördinator opleiding / Integratief Psychotherapeut

Verliestherapeut (symboolcommunicatie/trauma) Trainingsdocent/Supervisor.

 

Julie de Munck:

Master klinisch psycholoog, Verliestherapeut, Workshops, Supervisor.

 

Gwendolyn Van Cauwelaert:

Master klinisch psycholoog, creatief therapeut, verliestherapeut, training & vorming, supervisor.

 

2de jaar Integratief Verliescounselor

 

Januari – september 2019

 

-startWE: 18 & 19 januari 2019

-dag 1: vrij 08 februari 2019

-dag 2: vrij 15 februari 2019

-dag 3: vrij 08 maart 2019

-dag 4:vrij 15 maart 2019

-dag 5: vrij 05 april 2019

-oefen WE: 26 en 27 april 2019

-dag 6:vrij 10 mei 2019

-dag 7:vrij 24 mei 2019

-dag 8vrij 07 juni 2019

-dag 9:vrij 06 september 2019

-dag 10vrij 13 september 2019

-slot WE27 en 28 september 2019

 

 

 

Prijs

 

Zonder basismodule: €1.950,00 per jaar