What’s in a name

De term ‘emotionele remediëring’ werd voor het eerst gebruikt op een congres door coördinator van De Bleekweide (Lut Celie). Professor Mortelmans had gevraagd om empirische reflecties te maken op een wetenschappelijk onderzoek en deze voor te stellen op het congres “Scheiden in meervoud: over partners, kinderen en grootouders”, april 2013, Universiteit Antwerpen.

‘Emotionele remediëring’ werd nadien als benaming meegenomen in de eindconclusies van Prof. Mortelmans én in het boek ‘Scheiden in meervoud’: “vervolgens is het belangrijk om binnen de schoolmuren naast cognitief remediëren om schoolachterstand weg te werken ook oog te hebben voor emotioneel remediëren” (Pasteels, Mortelmans, Bracke, Matthijs, Van Bravel, & Van Peer, 2013, p. 324)

‘Emotionele remediëring’ is een ervaringsgerichte methode die emoties erkenning geeft én de toestemming om ze te veruiterlijken. Elk kind, elke jongere kan leren om een opgekropte, ontaarde emotie om te zetten in een constructieve taal. Uit ervaring en onderzoek (van den Broek, Slagboom,& Schoot, 2011) blijkt dat het non-verbale karakter weerstanden verlaagt en kinderen stimuleert tot exploratie.

Emotionele remediëring voorkomt ontspoorde emoties en emotionele blokkades en bevordert het emotioneel welbevinden en de draagkracht van kinderen en jongeren.