Gevoelsplekken installeren

De Bleekweide installeert volgens een uitgewerkt 12-stappenplan ‘gevoelsplekken’ in diverse settings. Gevoelsplekken zijn tastbare, afgebakende plekken waar een bepaalde emotie en de daarmee gepaard gaande gedragsuitingen op een constructieve manier kunnen worden (h)erkend, benoemd, veruiterlijkt en verwerkt. Hierdoor kunnen kinderen en jongeren hun emoties beter reguleren en verhoogt het emotioneel welbevinden.

Dit project kan preventief worden ingezet in de nulde en eerste lijn wegens zijn laagdrempeligheid, met minimale input en maximale output. Het brengt grote veranderingen teweeg in gedrag, handelingen en reacties van kinderen en jongeren. Zo oordeelden reeds verschillende sites (scholen) waar de gevoelsplekken volop worden gebruikt.

Het project wordt als vernieuwend én efficiënt ervaren. Het reikt extra vaardigheden aan en nieuwe mogelijkheden om adequaat om te gaan met opgekropte emoties. Leerkrachten gewagen op de speelplaatsen van zichtbaar dalende agressie.

De tweede- en derdelijnszorg toont eveneens grote interesse. Ook daar worden de eerste gevoelsplekken geïnstalleerd en in gebruik genomen.