Verlies- en rouwcounselor voor kinderen

 

Deze opleiding biedt een integratie van theoretische stromingen (ontwikkelingspsychologisch, systeem- en contextuele benadering, hechtingstheorie, trauma en PTSS) en rouw- en procesmodellen om tegemoet te komen aan de talrijke hulpvragen van ouders, hulpverleners en leerkrachten.

De counselors worden ervaringsgerichte methodieken en oefeningen bijgebracht, om kinderen en jongeren te leren omgaan met vormen van (vaak geblokkeerd) verlies, een rouwsituatie, een trauma, emotionele pijn. De counselors leren stil te staan bij zichzelf en te reflecteren over eigen handelen. Ze nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen groeiproces. De counselors engageren zich actief in het leerproces.

De visie van de opleiding “Verlies- en rouwcounselor” ligt in het ‘anders’ durven kijken naar verlies- en rouwsignalen van kinderen en jongeren. Weg van het diagnostiseren, labelen, en stigmatiseren. Jarenlang empirisch werk met kinderen en jongeren leerde ons dat onverwerkte emotioneel belastende situaties – pesten, (vecht)scheiding, zelfdoding, verlies door de dood - zich kunnen tonen in moeilijk tot extreem gedrag en handelingen: woedeaanvallen, over-beweeglijkheid, muren opzetten, lichamelijke klachten etc.

 

Ism Hogeschool Vives

Het volledige opleidingstraject wordt aangeboden vanuit De Bleekweide in samenwerking met Vives. De studenten worden lid van Vives Hogeschool, genieten van opleidingscheques, KMO portefeuille, educatief verlof. Studenten behalen het getuigschrift: Verlies- en rouwcounselor voor kinderen en jongeren. Postgraduaat geestelijke gezondheid.

 

Opleidingspakket bestaat uit: 10 opleidingsdagen, 3 weekends, stage, een proefschrift, intervisie- en supervisiegesprekken, literatuurstudie, reflectietaken en voorbereiding, casuïstiek

Voor wie

 

Professionele en academische bachelors en/of masters in het brede domein van de gezondheidszorg.

 

Basismodule ‘Verlies en emotionele pijn van

kinderen en jongeren’

De voorwaarde tot het volgen van de opleiding Verlies- en rouwcounselor.

 

Najaar 2017 26/10, 02 & 23/11/2017, van 09h30 tot 16h30 - VOLZET

Voorjaar 2018 12 & 19/04, 17/05/2018, van 09h30 tot 16h30

 

1ste jaar Integratief Verliescounselor opleiding

 

Data 1ste jaar 2018

 

Startweekend 16 en 17/02/2018

Trainingsdagen :23/02, 23/03, 20/04, 18/05, 22/06/2018

Oefenweekend 08 & 09/06/2018

Trainingsdagen 22/06, 07/09, 28/09, 05/10, 26/10, 23/11/2018

Slotweekend: 14 & 15/12/2018

 

2de jaar Integratief Verliescounselor opleiding

 

Deze opleiding start in september, academiejaar 2018-2019

 

Over concrete data wordt binnenkort bericht.

 

 

Begeleiders

 

Lut Celie:

Coördinator opleiding / Integratief Psychotherapeut

Verliestherapeut (symboolcommunicatie/trauma) Trainingsdocent/Supervisor.

 

Julie de Munck:

Master klinisch psycholoog, Verliestherapeut, Workshops, Supervisor.

 

Gwendolyn Van Cauwelaert:

Master klinisch psycholoog, creatief therapeut, verliestherapeut, training & vorming, supervisor.

 

Prijs

 

Zonder basismodule: €1.950,00 per jaar

 

BLEEKWEIDE

BE 0809 157 172

 

 

aanmeldingen@bleekweide.be

info@bleekweide.be

maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag telkens van 9U-12U

09 229 36 42

© Copyright. All Rights Reserved vzw Bleekweide