Driedaagse Verlies- rouw en emotionele pijn van kinderen en jongeren

 

Niets is zo menselijk als afscheid nemen van wie men liefheeft.

Verdriet, verlies en rouw wordt soms genegeerd en zelfs ontkend, zeker bij kinderen. ‘Kinderen hebben veel veerkracht’ hoor je vaak. Toch maken angst, onmacht en kwaadheid ook deel uit van een kinderleven. De pijn die verbonden zit aan dat verlies is even reëel en intens als dat van volwassenen. Rouw en emotionele pijn is een ruim begrip en omvat vele vormen van verlies. Het kan een gemis aan liefdevolle aandacht zijn, een waardering. Het kan ontstaan zijn na scheiding van de ouders, of door een vriend die sterft, door ziekte. Ook verlies aan zelfvertrouwen, verwachtingen, veiligheid zijn vormen van onzichtbaar verlies.

 

Deze basismodule is verplicht voor aanvang van het meerjarig traject ‘Verlies- en rouwcounselor’ erkend voor 3 studiepunten binnen het postgraduaat of kan vrijblijvend gevolgd worden.

 

 

 

Wanneer?

 

Donderdag 12 en 19 april, 17 mei 2018, van 9u30 tot 16u30

 

 

 

Hoe herkennen we het verdriet van kinderen? Wat zijn hun signalen? Hoe kunnen we onze kinderen het meest nabij zijn op deze intens moeilijke momenten?

We gaan op zoek naar mogelijkheden om kinderen te helpen hun angsten, emoties en onzekerheden die elke verliessituatie met zich meebrengt, een plaats te geven en grote gevoelens te kanaliseren en te veruiterlijken.

In de basismodule wordt ingezoomd op zichtbaar en onzichtbaar verlies. We vertrekken vanuit het ‘anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren, het kijken vanuit een dubbele bril’. Hierbij wordt enerzijds de metafoor van de twee stoelen gebruikt (eerste stoel: zichtbare signalen; tweede stoel: de verlies- of rouwsituatie) en anderzijds het emotionele vat (waar opgekropte gevoelens vaak ontaarden in moeilijk en extreem gedrag). We leren het verschil tussen gewone verliessignalen en signaalgedrag, geven theoretische kennis rond verlies- en rouwmodellen en brengen praktische laagdrempelige, non-verbale vaardigheden bij om gevoelens op een constructieve manier te leren veruiterlijken.

 

 

 

 

 

Voor wie

 

Professionelen: hulpverleners en leerkrachten

Geïnteresseerden (na een intakegesprek)

 

 

 

Begeleider

 

Lut Celie

Integratief Psychotherapeut, verliestherapeut, trainingsdocent, supervisor.

 

 

prijs

€255

 

BLEEKWEIDE

BE 0809 157 172

 

 

aanmeldingen@bleekweide.be

info@bleekweide.be

maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag telkens van 9U-12U

09 229 36 42

© Copyright. All Rights Reserved vzw Bleekweide